Aegypten 2009

IMG_0952

Kairo - Pyramiden von Gizeh