Aegypten 2009

IMG_0963

Kairo - Pyramiden von Gizeh